Kontakt

Lokalna Grupa Dziaania ?Warka?
Biuro
ul. Franciszkaska 4
(wejcie od podwrka),
05-660 Warka,

tel: (48) 366 19 27

lgdwarka[at]gmail.com

Zaprzyjanione LGD

FORMULARZE WNIOSKW O PRZYZNANIE POMOCY DLA DZIAANIA 413 WDRAANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU OBJTEGO PROW 2007-2013


 1. Dziaanie: Odnowa i rozwj wsi [ link wewntrzny ]
 2. Dziaanie: Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw [ link wewntrzny ]
 3. Dziaanie: Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej [ link wewntrzny ]
 4. Mae Projekty [ link wewntrzny ]Ad. 1 WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY WRAZ Z INSTRUKCJ W RAMACH DZIAANIA 413 WDRAANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU DLA OPERACJI, KTRE ODPOWIADAJ WARUNKOM PRZYZNAWANIA POMOCY W RAMACH DZIAANIA "ODNOWA I ROZWJ WSI"

 1. Wniosek(29072013) [ Rozmiar: 283 kB, Plik PDF ]
 2. Wniosek - wersja edytowalna(29072013)[ Rozmiar: 356 kB, Plik XLS ]
 3. Instrukcja do wniosku(29072013) [ Rozmiar: 366 kB, Plik PDF ]


Ad. 2 WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH DZIAANIA 413 WDRAANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU DLA OPERACJI, KTRE ODPOWIADAJ WARUNKOM PRZYZNAWANIA POMOCY W RAMACH DZIAANIA "TWORZENIE I ROZWJ MIKROPRZEDSIBIORSTW"


 1. Wniosek(18112013) [ Rozmiar: 427 kB, Plik PDF ]
 2. Wniosek - wersja edytowalna(18112013) [ Rozmiar: 558 kB, Plik XLS ]
 3. Instrukcja do wniosku(18112013) [ Rozmiar: 929 kB, Plik PDF ]
 4. Ekonomiczny Plan Operacji(18112013) [ Rozmiar: 605 kB, Plik PDF ]
 5. Ekonomiczny plan Operacji-wersja edytowalna(18112013) [ Rozmiar: 484 kB, Plik XLS ]
 6. Instrukcja wypeniania Ekonomicznego Planu Operacji(18112013) [ Rozmiar: 288 kB, Plik PDF ]
 7. Owiadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimus(18112013) [ Rozmiar: 98 kB, Plik PDF ]
 8. Owiadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimus - wersja edytowalna(18112013) [ Rozmiar: 41 kB, Plik XLS ]
 9. Owiadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsibiorcy(18112013) [ Rozmiar: 142 kB, Plik PDF ]
 10. Owiadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsibiorcy - wersja edytowalna(18112013) [ Rozmiar: 63 kB, Plik XLS ]
 11. Owiadczenie waciciela lub wspwaciciela nieruchomosci(18112013) [ Rozmiar: 94 kB, Plik PDF ]
 12. Owiadczenie waciciela lub wspwaciciela nieruchomoci - wersja edytowalna(18112013) [ Rozmiar: 35 kB, Plik XLS ]
 13. Owiadczenie Wnioskodawcy podejmujcego wykonywanie dziaalnosci gospodarczej(18112013) [ Rozmiar: 84 kB, Plik PDF ]
 14. Owiadczenie Wnioskodawcy podejmujcego wykonywanie dziaalnosci gospodarczej-wersja edytowalna(18112013) [ Rozmiar: 34 kB, Plik XLS ]
 15. wzr gwarancji(18112013) [ Rozmiar: 104 kB, Plik PDF ]
 16. wzr gwarancji - wersja edytowalna(18112013) [ Rozmiar: 42 kB, Plik XLS ]
 17. Zapytanie ofertowe wzr(18112013) [ Rozmiar: 88 kB, Plik PDF ]
 18. Zapytanie ofertowe wzr - wersja edytowalna(18112013) [ Rozmiar: 32 kB, Plik XLS ]
 19. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu si o pomoc de minimis(18112013) [ Rozmiar: 319 kB, Plik PDF ]
 20. Materia pomocniczy uatwiajcy wypenienie ww. formularza [ Rozmiar: 155 kB, Plik PDF ]


Ad. 3 WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH DZIAANIA 413 WDRAANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU DLA OPERACJI, KTRE ODPOWIADAJ WARUNKOM PRZYZNAWANIA POMOCY W RAMACH DZIAANIA "RӯNICOWANIE W KIERUNKU DZIAALNOCI NIEROLNICZEJ"

 1. Wniosek [ Rozmiar: 376 kB, Plik PDF ]
 2. Wniosek -wersja edytowalna [ Rozmiar: 461 kB, Plik XLS ]
 3. Instrukcja do wniosku [ Rozmiar: 898 kB, Plik PDF ]
 4. Owiadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis [ Rozmiar: 82 kB, Plik PDF ]
 5. Owiadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis - wersja edytowalna [ Rozmiar: 41 kB, Plik XLS ]
 6. Owiadczenia wnioskodawcy o powizanych jednostkach gospodarczych [ Rozmiar: 150 kB, Plik PDF ]
 7. Owiadczenia wnioskodawcy o powizanych jednostkach gospodarczych - wersja edytowalna [ Rozmiar: 42 kB, Plik XLS ]
 8. Owiadczenie waciciela lub wspwaciciela nieruchomoci [ Rozmiar: 88 kB, Plik PDF ]
 9. Owiadczenie waciciela lub wspwaciciela nieruchomoci - wersja edytowalna [ Rozmiar: 42 kB, Plik XLS ]
 10. Wzr gwarancji [ Rozmiar: 103 kB, Plik PDF ]
 11. Wzr gwarancji - wersja edytowalna [ Rozmiar: 41 kB, Plik XLS ]
 12. Ekonomiczny Plan Operacji [ Rozmiar: 361 kB, Plik PDF]
 13. Ekonomiczny Plan Operacji - wersja edytowalna [ Rozmiar: 869 kB, Plik XLS ]
 14. Instrukcja wypeniania Ekonomicznego Planu Operacji [ Rozmiar: 274 kB, Plik PDF ]
 15. Wykaz gwarantw(02032011) [ Rozmiar: 33 kB, Plik PDF ]
 16. Umowa przyznania pomocy - wzr [ Rozmiar: 398 kB, Plik PDF ]
 17. zacznik nr 1 - Zestawienie rzeczowo - finansowe operacji [ Rozmiar: 73 kB, Plik PDF ]
 18. zacznik nr 2 - Wykaz dokumentw, ktre naley doczy do wniosku o patno [ Rozmiar: 153 kB, Plik PDF ]
 19. zacznik nr 3 - Wykaz dziaek, na ktrych realizowana bdzie operacja trwale zwizana z nieruchomoci [ Rozmiar: 64 kB, Plik PDF ]
 20. Zapytanie ofertowe - wzr [ Rozmiar: 68 kB, Plik PDF ]
 21. Zapytanie ofertowe - wzr - wersja edytowalna [ Rozmiar: 30 kB, Plik XLS ]
 22. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu si o pomoc de minimis [ Rozmiar: 286 kB, Plik DOC ]
 23. Wykaz dziaalnoci wspieranych w ramach dziaania [ Rozmiar: 265 kB, Plik PDF ]


Ad. 4 WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY WRAZ Z INSTRUKCJ W RAMACH DZIAANIA 413 WDRAANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU DLA ?MAYCH PROJEKTW?, TJ. OPERACJI, KTRE NIE ODPOWIADAJ WARUNKOM PRZYZNAWANIA POMOCY W RAMACH OSI 3 ALE PRZYCZYNIAJ SI DO OSIGNICIA CELW TEJ OSI

 1. Wniosek aktywny(18042014) [ Rozmiar: 3 MB, Plik PDF ]
 2. Instrukcja do wniosku(18042014) [ Rozmiar: 2000 kB, Plik PDF ]
 3. Zacznik do WOPP wyprzedzajce finansowanie(12112012) [ Rozmiar: 100 kB, Plik PDF ]
 4. Formularz informacji de minimis [ Rozmiar: 230 kB, Plik DOC ]
 5. Owiadczenie powizane da minimis [ Rozmiar: 25 kB, Plik XLSX ]
 6. Owiadczenie o przetwarzaniu danych osobowych [ Rozmiar: 23 kB, Plik XLSX ]DEKLARACJE

 1. osoby fizyczne [ Rozmiar: 28 kB, Plik DOC ]
 2. osoby prawne [ Rozmiar: 28 kB, Plik DOC ]
 1. Lokalna Strategia Rozwoju Loklanej Grupy Dziaania 'Warka'(12102010) [ Rozmiar: 1,89 MB, Plik ZIP ]
 2. Karta oceny zgodnoci z Loklan Strategi Rozwoju(13082013) [ Rozmiar: 278 kB, Plik DOC ]
 3. Kryteria Karty oceny zgodnoci z Lokaln Strategi Rozwoju(13082013) [ Rozmiar: 40 kB, Plik DOCX ]Zmieniony (niedziela, 06 lipca 2014 15:58)

 

Uywamy plikw cookies w celu ulepszenia naszej strony internetowej. Moesz zmieni ustawienia zapisywania plikw cookies w przegldarce. Pliki cookies wykorzystywane do istotnego dziaania strony zostay ju ustawione.

Akceptuję pilki cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information