Kontakt

Lokalna Grupa Działania „Warka”
Biuro
ul. Franciszkańska 4
(wejście od podwórka),
05-660 Warka,

tel: (48) 366 19 27

lgdwarka[at]gmail.com

Zaprzyjaźnione LGD

FORMULARZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY DLA DZIAŁANIA 413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU OBJĘTEGO PROW 2007-2013


 1. Działanie: Odnowa i rozwój wsi [ link wewnętrzny ]
 2. Działanie: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw [ link wewnętrzny ]
 3. Działanie: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej [ link wewnętrzny ]
 4. Małe Projekty [ link wewnętrzny ]

 Ad. 1 WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY WRAZ Z INSTRUKCJĄ W RAMACH DZIAŁANIA 413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU DLA OPERACJI, KTÓRE ODPOWIADAJĄ WARUNKOM PRZYZNAWANIA POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA "ODNOWA I ROZWÓJ WSI"

 1. Wniosek(29072013) [ Rozmiar: 283 kB, Plik PDF ]
 2. Wniosek - wersja edytowalna(29072013)[ Rozmiar: 356 kB, Plik XLS ]
 3. Instrukcja do wniosku(29072013) [ Rozmiar: 366 kB, Plik PDF ]

 


Ad. 2 WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA 413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU DLA OPERACJI, KTÓRE ODPOWIADAJĄ WARUNKOM PRZYZNAWANIA POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA "TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW"


 1. Wniosek(18112013) [ Rozmiar: 427 kB, Plik PDF ]
 2. Wniosek - wersja edytowalna(18112013) [ Rozmiar: 558 kB, Plik XLS ]
 3. Instrukcja do wniosku(18112013) [ Rozmiar: 929 kB, Plik PDF ]
 4. Ekonomiczny Plan Operacji(18112013) [ Rozmiar: 605 kB, Plik PDF ]
 5. Ekonomiczny plan Operacji-wersja edytowalna(18112013) [ Rozmiar: 484 kB, Plik XLS ]
 6. Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji(18112013) [ Rozmiar: 288 kB, Plik PDF ]
 7. Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimus(18112013) [ Rozmiar: 98 kB, Plik PDF ]
 8. Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimus - wersja edytowalna(18112013) [ Rozmiar: 41 kB, Plik XLS ]
 9. Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy(18112013) [ Rozmiar: 142 kB, Plik PDF ]
 10. Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy - wersja edytowalna(18112013) [ Rozmiar: 63 kB, Plik XLS ]
 11. Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomosci(18112013) [ Rozmiar: 94 kB, Plik PDF ]
 12. Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości - wersja edytowalna(18112013) [ Rozmiar: 35 kB, Plik XLS ]
 13. Oświadczenie Wnioskodawcy podejmującego wykonywanie działalnosci gospodarczej(18112013) [ Rozmiar: 84 kB, Plik PDF ]
 14. Oświadczenie Wnioskodawcy podejmującego wykonywanie działalnosci gospodarczej-wersja edytowalna(18112013) [ Rozmiar: 34 kB, Plik XLS ]
 15. wzór gwarancji(18112013) [ Rozmiar: 104 kB, Plik PDF ]
 16. wzór gwarancji - wersja edytowalna(18112013) [ Rozmiar: 42 kB, Plik XLS ]
 17. Zapytanie ofertowe wzór(18112013) [ Rozmiar: 88 kB, Plik PDF ]
 18. Zapytanie ofertowe wzór - wersja edytowalna(18112013) [ Rozmiar: 32 kB, Plik XLS ]
 19. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis(18112013) [ Rozmiar: 319 kB, Plik PDF ]
 20. Materiał pomocniczy ułatwiający wypełnienie ww. formularza [ Rozmiar: 155 kB, Plik PDF ]

 


Ad. 3 WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA 413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU DLA OPERACJI, KTÓRE ODPOWIADAJĄ WARUNKOM PRZYZNAWANIA POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA "RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ"

 1. Wniosek [ Rozmiar: 376 kB, Plik PDF ]
 2. Wniosek -wersja edytowalna [ Rozmiar: 461 kB, Plik XLS ]
 3. Instrukcja do wniosku [ Rozmiar: 898 kB, Plik PDF ]
 4. Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis [ Rozmiar: 82 kB, Plik PDF ]
 5. Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis - wersja edytowalna [ Rozmiar: 41 kB, Plik XLS ]
 6. Oświadczenia wnioskodawcy o powiązanych jednostkach gospodarczych [ Rozmiar: 150 kB, Plik PDF ]
 7. Oświadczenia wnioskodawcy o powiązanych jednostkach gospodarczych - wersja edytowalna [ Rozmiar: 42 kB, Plik XLS ]
 8. Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości [ Rozmiar: 88 kB, Plik PDF ]
 9. Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości - wersja edytowalna [ Rozmiar: 42 kB, Plik XLS ]
 10. Wzór gwarancji [ Rozmiar: 103 kB, Plik PDF ]
 11. Wzór gwarancji - wersja edytowalna [ Rozmiar: 41 kB, Plik XLS ]
 12. Ekonomiczny Plan Operacji [ Rozmiar: 361 kB, Plik PDF]
 13. Ekonomiczny Plan Operacji - wersja edytowalna [ Rozmiar: 869 kB, Plik XLS ]
 14. Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji [ Rozmiar: 274 kB, Plik PDF ]
 15. Wykaz gwarantów(02032011) [ Rozmiar: 33 kB, Plik PDF ]
 16. Umowa przyznania pomocy - wzór [ Rozmiar: 398 kB, Plik PDF ]
 17. załącznik nr 1 - Zestawienie rzeczowo - finansowe operacji [ Rozmiar: 73 kB, Plik PDF ]
 18. załącznik nr 2 - Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność [ Rozmiar: 153 kB, Plik PDF ]
 19. załącznik nr 3 - Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomości [ Rozmiar: 64 kB, Plik PDF ]
 20. Zapytanie ofertowe - wzór [ Rozmiar: 68 kB, Plik PDF ]
 21. Zapytanie ofertowe - wzór - wersja edytowalna [ Rozmiar: 30 kB, Plik XLS ]
 22. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis [ Rozmiar: 286 kB, Plik DOC ]
 23. Wykaz działalności wspieranych w ramach działania [ Rozmiar: 265 kB, Plik PDF ]

 


Ad. 4 WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY WRAZ Z INSTRUKCJĄ W RAMACH DZIAŁANIA 413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU DLA „MAŁYCH PROJEKTÓW”, TJ. OPERACJI, KTÓRE NIE ODPOWIADAJĄ WARUNKOM PRZYZNAWANIA POMOCY W RAMACH OSI 3 ALE PRZYCZYNIAJĄ SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA CELÓW TEJ OSI

 1. Wniosek aktywny(18042014) [ Rozmiar: 3 MB, Plik PDF ]
 2. Instrukcja do wniosku(18042014) [ Rozmiar: 2000 kB, Plik PDF ]
 3. Załącznik do WOPP wyprzedzające finansowanie(12112012) [ Rozmiar: 100 kB, Plik PDF ]
 4. Formularz informacji de minimis [ Rozmiar: 230 kB, Plik DOC ]
 5. Oświadczenie powiązane da minimis [ Rozmiar: 25 kB, Plik XLSX ]
 6. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych [ Rozmiar: 23 kB, Plik XLSX ]

 DEKLARACJE

 1. osoby fizyczne [ Rozmiar: 28 kB, Plik DOC ]
 2. osoby prawne [ Rozmiar: 28 kB, Plik DOC ]
 1. Lokalna Strategia Rozwoju Loklanej Grupy Działania 'Warka'(12102010) [ Rozmiar: 1,89 MB, Plik ZIP ]
 2. Karta oceny zgodności z Loklaną Strategią Rozwoju(13082013) [ Rozmiar: 278 kB, Plik DOC ]
 3. Kryteria Karty oceny zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju(13082013) [ Rozmiar: 40 kB, Plik DOCX ]Zmieniony (niedziela, 06 lipca 2014 15:58)

 

Używamy plików cookies w celu ulepszenia naszej strony internetowej. Możesz zmienić ustawienia zapisywania plików cookies w przeglądarce. Pliki cookies wykorzystywane do istotnego działania strony zostały już ustawione.

Akceptuję pilki cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information